ด่วน!! กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัคร 12 ตำแหน่ง 25 มิย – 15 กค 2556 กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน!! กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครรวม 12 ตำแหน่ง 25 มิย – 15 กค 2556 กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10/06/2556 ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิศวกรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ ตำแหน่งอื่นๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 ตำแหน่ง โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…..ด่วน!! กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครรวม 12 ตำแหน่ง 25 มิย – 15 กค 2556 กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2556

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครรวม 12 ตำแหน่ง 25 มิย - 15 กค 2556 กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2556

กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2556

ด่วน!! กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครรวม 12 ตำแหน่ง 25 มิย – 15 กค 2556 กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2556
ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2556
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
3. ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
4. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
5. ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
6. ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
7. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
8. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 16,400 บาท
9. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
10. ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 10,200 บาท
12. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับสมัค กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2556
รับสมัครรวมทั้งสิ้น 12 ตำแหน่ง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัคร

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2556
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัคร

การรับสมัคร กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2556
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหาร งานบุคคล สํานักบริหารกลาง ชั้น 9 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. ถึงเวลา 16.00 น
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัคร

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร >>>>> กระทรวงพลังงาน สมัครงาน 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!!

Tags: , , , ,