กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครพนักงานเงินเดือน 12,600 – 12,980 บาท 23 มค -10 กพ 2555 กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครพนักงานเงินเดือน 12,600 – 12,980 บาท  23 มค -10 กพ 2555 กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/01/55 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบภาค ข. ระดับปริญญาโท ของกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมครสอบในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 10 กุมภาพันธ์ 2555 หากท่านใดสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับ กระทรวงวัฒนธรรม สามารถอ่านรายละเอียด พร้อมดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ ตามลิ้งที่ได้แนบมาด้วยด้านล่างคะ กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครพนักงานเงินเดือน 12,600 – 12,980 บาท 23 มค -10 กพ 2555 กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครงาน 2555

กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครพนักงานเงินเดือน 12,600 - 12,980 บาท 23 มค -10 กพ 2555 กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครงาน 2555

กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครงาน 2555

กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครพนักงานเงินเดือน 12,600 – 12,980 บาท 23 มค -10 กพ 2555 กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครงาน 2555

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบ กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครพนักงานเงินเดือน 12,600 – 12,980 บาท 23 มค -10 กพ 2555 กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครงาน 2555

ภาค ข. ระดับปริญญาโท ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 10 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครพนักงานเงินเดือน 12,600 – 12,980 บาท 23 มค -10 กพ 2555 กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครงาน 2555
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 12,600 – 12,980 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครพนักงานเงินเดือน 12,600 – 12,980 บาท 23 มค -10 กพ 2555 กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครงาน 2555
ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครอง นโยบายสาธารณะ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

การรับสมัครสอบ
การสมัครด้วยตนเอง
กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครพนักงานเงินเดือน 12,600 – 12,980 บาท 23 มค -10 กพ 2555 กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครงาน 2555
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 20) สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 10 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันราชการ

การสมัครทางไปรษณีย์ กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครพนักงานเงินเดือน 12,600 – 12,980 บาท 23 มค -10 กพ 2555 กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครงาน 2555
ส่งใบสมัคร หลักฐาน และส่งธนาณัติเป็นค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จํานวนเงิน 200 บาท สั่งจ่ายในนามผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ป.ณ. บางกอกน้อย 10700 โดยส่งทางไปรษณีย์ไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 20) สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครพนักงานเงินเดือน 12,600 – 12,980 บาท 23 มค -10 กพ 2555 กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครงาน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>กระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบ ภาค ข. ระดับปริญญาโท 1 ตำแหน่ง รับสมัคร 23 มกราคม 10 กุมภาพันธ์ 2555

Tags: , , , , , , , ,