กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา 4-14 ม.ค. 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา 4-14 ม.ค. 2556 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 03/01/2556 มาต้อนรับงานดีๆ โอกาสดีๆ กับเทศกาลปีใหม่ด้วการรับสมัครงานจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ บรรณารักษ์ รวม 7 อัตรา ระหว่างวันที่ 4-14 ม.ค. 2556 หากท่านสนใจรายละเอียด กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556 เพิ่มเติมได้ที่นี่เลยคะ เราจัดหาลิ้งก์การรับสมัครมาอำนวยความสะดวกให้คุณแล้วหละคะ ไปดูพร้อมๆ กันเลย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สมัครงาน 2556

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สมัครงาน 2556


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา 4-14 ม.ค. 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครพนักงานราชการ รวม 7 อัตรา ระหว่างวันที่ 4 – 14 ม.ค.2556
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ บรรณารักษ์ รวม 7 อัตรา ระหว่างวันที่ 4-14 ม.ค. 2556 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
ชื่อตำแหน่ง :
นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์
อัตราเงินเดือน :
15190 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :
5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ทางอุปกรณ์ชีวการแพทย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1) ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามภารกิจของหน่วยงาน
2) ปฏิบัติในการตรวจสอบทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามมาตรฐานที่กำหนด
3) ปฏิบัติด้านการประเมิน การควบคุมกำกับมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน และความเหมาะสมด้านมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุข ในโรงพยาบาล
4) ปฏิบัติงานในการทำระบบคุณภาพ ตามภารกิจของกองวิศวกรรม ที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องมีคุณภาพ
5) ปฏิบัติในการตรวจมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุข ของสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
ชื่อตำแหน่ง :
บรรณารักษ์
อัตราเงินเดือน :
14020 บาท
ประเภท :
บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1) ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือและสื่อที่เป็นมาตรฐานสากล
2) ให้บริการค้นหาหนังสือทั่วไป การศึกษาค้นคว้าหนังสือทางด้านวิชาการ แขนงต่างๆ รวมทั้งสื่อต่างๆ ที่มีให้บริการในศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
3) ให้คำปรึกษาแนะนำในการค้นหาข้อมูลวิชาการและสื่อสุขศึกษาทั้งภายในหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
เปิดรับสมัคร :
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา 4-14 ม.ค. 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556

Tags: , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights