กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครเข้ารับราชการ 2 อัตรา 20 ก.ย.-10 ต.ค. 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครเข้ารับราชการ 2 อัตรา 20 ก.ย.-10 ต.ค. 2555 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/09/2555 มาอีกแล้วคะ สำหรับประกาศการรับสมัครงานดีๆ มีมาอัพเดตที่นี่ทุกวัน วันนี้เรามาดู กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ และ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ รวม 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 ก.ย. – 10 ต.ค. 2555 หากสนใจและอยากทราบรายละเอียด กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556 เพิ่มเติมได้ที่นี่คะ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครเข้ารับราชการ 2 อัตรา 20 ก.ย.-10 ต.ค. 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ รวม 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 ก.ย. – 10 ต.ค. 2555
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ และ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ รวม 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 ก.ย. – 10 ต.ค. 2555 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
ชื่อตำแหน่ง :
นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน :
11,680 บาท
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
ประเภท :
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
รายละเอียดวุฒิ :
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ์
โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ รายละเอียดดังแนบ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑. ความรู้ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
๒. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
๓. ความรู้ความสามารถในการจัดทำเอกสารและบทความทางวิชาการ
๔. ความรู้ความสามารถในการให้บริการความรู้ ข้อมูลทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
๕.ความรู้ความสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
เปิดรับสมัคร :
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> คลิ๊ก!!!

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
ชื่อตำแหน่ง :
นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน :
15,300 บาท
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
ประเภท :
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
รายละเอียดวุฒิ :
ได้รับวุฒิปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ , ทางวิศวกรรมเครื่องกล,ทางวิศวกรรมไฟฟ้า, หรือทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ รายละเอีบดดังแนบ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) รายละเอีบดดังแนบ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
เปิดรับสมัคร :
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> คลิ๊ก!!!

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม สมัครงาน 2556

Tags: , , , , , , , , , ,