กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 22 อัตรา 26 เม.ย.-18 พ.ค. 2555 กระทรวงแรงงาน รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 22 อัตรา 26 เม.ย.-18 พ.ค. 2555 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงแรงงาน รับสมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/04/2555 ___ข่าวด่วนคะ สำหรับการรับสมัครงานข่าวนี้ เป็นของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติการ นักจัดการทั่วไปปฎิบัติงาน นายช่างศิลป์ปฎิบัติงาน รวม 22 อัตรา โดยรับออนไลน์ วันที่ 26 เม.ย.-18 พ.ค. 2555 นี้ สนใจรายละเอียด กระทรวงแรงงาน รับสมัครงาน 2555 เชิญทางนี้คะ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงแรงงาน รับสมัครงาน 2555

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัคร 2555


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 22 อัตรา 26 เม.ย.-18 พ.ค. 2555 กระทรวงแรงงาน รับสมัครงาน 2555

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติการ นักจัดการทั่วไปปฎิบัติงาน นายช่างศิลป์ปฎิบัติงาน รวม 22 อัตรา โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2555
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงแรงงาน รับสมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง :
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :
11,680-12,390 บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :
10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครตามประกาศรับสมัคร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงแรงงาน รับสมัครงาน 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงแรงงาน รับสมัครงาน 2555
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1.ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้านแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงแรงงาน รับสมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง :
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัย)
อัตราเงินเดือน :
11,680-12,390 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :
4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครตามประกาศรับสมัคร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัครเอียดตามประกาศแนบท้าย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงแรงงาน รับสมัครงาน 2555
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1.ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
2.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้านแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงแรงงาน รับสมัครงาน 2555
เปิดรับสมัคร :
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงแรงงาน รับสมัครงาน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 22 อัตรา 26 เม.ย.-18 พ.ค. 2555 กระทรวงแรงงาน รับสมัครงาน 2555

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงแรงงาน รับสมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram คะ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร เข้ารับราชการ 2555 กระทรวงแรงงาน รับสมัครงาน 2555

Tags: , , , , , ,