กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2563 รวม 50 ตำแหน่ง หลายอัตรา 16 – 29 มกราคม 2563 สมัครสอบ กทม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2563 รวม 50 ตำแหน่ง หลายอัตรา 16 – 29 มกราคม 2563 สมัครสอบ กทม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563
สมัครสอบแข่งขันฯ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 (ระหว่างวันที่ 16-29 มกราคม 2563)

รายละเอียดเพิ่มเติม
กองสรรหาบุคคล สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร โทร 02225 6894 exambangkok@gmail.com
www.facebook.com/exambybrina

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคร่าวๆ
1. ตำแหน่งโภชนากร
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
5. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
6. ตำแหน่งนักบัญชี
7. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
8. ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา
9. ตำแหน่งนักโภชนาการ
10. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
11. ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ
12. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
13. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
14. ตำแหน่งมัณฑนากร
15. ตำแหน่งนักวิชาการคลัง
16. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
17. ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดิน
18. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
19. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่
10. ตำแหน่งนักวิชาการศูนย์เยาวชน (ผู้นํากิจกรรมคหกรรมศาสตร์)
21. ตำแหน่งนักวิชาการศูนย์เยาวชน (ผู้นํากิจกรรมพลศึกษา)
22. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
23. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล
24. ตำแหน่งวิศวกรโยธา
25. ตำแหน่งสถาปนิก
26. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด
27. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
28. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
29. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
30. ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
31. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
32. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
33. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
34. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
35. ตำแหน่งเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ผู้นํากิจกรรมศิลปะ)
36. ตำแหน่งเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ผู้นํากิจกรรมคหกรรมศาสตร์)
37. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ
38. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร
39. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
40. ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด
41. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
42. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
43. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
44. ตำแหน่งนายช่างโยธา
45. ตำแหน่งนายช่างสํารวจ
46. ตำแหน่งนายช่างศิลป์
47. ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ
48. ตำแหน่งพนักงานปกครอง
49. ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
50. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,