[กองทัพบก รับสมัคร 2556] กองทัพบกรับสมัคร 101 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2556 บัดนี้ -5 มีค 2556 กองทัพบก รับสมัคร สัญญาบัตร 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองทัพบกรับสมัคร 101 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2556 บัดนี้ -5 มีค 2556 กองทัพบก รับสมัคร สัญญาบัตร 2556 กองทัพบก รับสมัคร 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 06/02/2556 กองทัพบกเปิดรับสมัครนายทหาร ประเภทสายงานทั่วไป จำนวน 62 อัตรา ประเภทสายงานการสารวัตรทหาร จำนวน 7 อัตรา ประเภทสายงานการเงิน จำนวน 20 อัตรา และ ประเภทสายงานสัสดี จำนวน 12 อัตรา จำนวนรวมทั้งสิ้น 101 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับกองทัพบก ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ กองทัพบก รับสมัคร 2556 กองทัพบกรับสมัคร 101 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2556 บัดนี้ -5 มีค 2556 กองทัพบก รับสมัคร สัญญาบัตร 2556

กองทัพบก รับสมัคร 2556 กองทัพบกรับสมัคร 101 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2556 บัดนี้ -5 มีค 2556 กองทัพบก รับสมัคร สัญญาบัตร 2556

กองทัพบก รับสมัคร สัญญาบัตร 2556

[กองทัพบก รับสมัคร 2556] กองทัพบกรับสมัคร 101 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2556 บัดนี้ -5 มีค 2556 กองทัพบก รับสมัคร สัญญาบัตร 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร กองทัพบก รับสมัคร สัญญาบัตร 2556 กองทัพบก รับสมัคร 2556
กองทัพบกเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2556

ตำแหน่งสายงานที่รับสมัครสอบ กองทัพบก รับสมัคร สัญญาบัตร 2556 กองทัพบก รับสมัคร 2556
ประเภทสายงานการเงิน จำนวน 20 อัตรา
ประเภทสายงานทั่วไป จำนวน 62 อัตรา
ประเภทสายงานสัสดี จำนวน 12 อัตรา
ประเภทสายงานการสารวัตรทหาร จำนวน 7 อัตรา

หนังสือ ยศ.ทบ. ที่ กห 0461/0540 ลง 25 มีนาคม 2556

บัญชีตำแหน่งที่เปิดสอบฯ กองทัพบก รับสมัคร สัญญาบัตร 2556 กองทัพบก รับสมัคร 2556
>>>> อ่านรายละเอียดคลิก!!
หมายเหตุ มีแก้ไขตำแหน่ง

ขอบเขตวิชา การสอบฯ กองทัพบก รับสมัคร สัญญาบัตร 2556 กองทัพบก รับสมัคร 2556
>>>> อ่านรายละเอียดคลิก!!

หลักเกณฑ์การสอบ กองทัพบก รับสมัคร สัญญาบัตร 2556 กองทัพบก รับสมัคร 2556
>>>> อ่านรายละเอียดคลิก!!

กำหนดการสอบคัดเลือกฯกองทัพบก รับสมัคร สัญญาบัตร 2556 กองทัพบก รับสมัคร 2556
>>>> อ่านรายละเอียดคลิก!!

แนวข้อสอบกองทัพบกทั้งประทวนและสัญญาบัตร

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณวุฒิ ติดต่อสอบถามกองควบคุมคุณวุฒิ สบ.ทบ. โทร 0-2297-9537, 0-2297-7568, 97568 กองทัพบก รับสมัคร สัญญาบัตร 2556 กองทัพบก รับสมัคร 2556

Tags: , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights