[ด่วน!!] กรมการเงินทหารบก เตรียมรับสมัครสอบจำนวน 60 อัตรา เปิดสอบนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2556 กองทัพบก รับสมัคร 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ด่วน!!] กรมการเงินทหารบก เตรียมรับสมัครสอบจำนวน 60 อัตรา เปิดสอบนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2556 กองทัพบก รับสมัคร 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/02/2556 ล่าสุดกรมการเงินทหารบก เตรียมรับสมัครสอบหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ) ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 60 อัตรา ประมาณเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยจะเปิดรับสมัครจากผู้ที่จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายพาณิชยกรรม (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) อายุ 18 – 25 ปี และ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดสนใจอ่านรายละเอียดของข่าวต่อได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ มการเงินทหารบก เตรียมรับสมัครสอบ เปิดสอบนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2556 กองทัพบก รับสมัคร 2556

กรมการเงินทหารบก เตรียมรับสมัครสอบจำนวน 60 อัตรา เปิดสอบนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2556 กองทัพบก รับสมัคร 2556

กองทัพบก รับสมัคร 2556

[ด่วน!!] กรมการเงินทหารบก เตรียมรับสมัครสอบจำนวน 60 อัตรา เปิดสอบนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2556 กองทัพบก รับสมัคร 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร รมการเงินทหารบก เตรียมรับสมัครสอบ เปิดสอบนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2556 กองทัพบก รับสมัคร 2556
กรมการเงินทหารบก
เตรียมรับสมัครสอบจำนวน 60 อัตรา เปิดสอบนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร รมการเงินทหารบก เตรียมรับสมัครสอบ เปิดสอบนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2556 กองทัพบก รับสมัคร 2556
นายทหารชั้นประทวน
โดยรับสมัครจากผู้ที่จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายพาณิชยกรรม (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต)
อายุ 18 – 25 ปี
มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติแผนงานจากกองทัพบก ทั้งนี้ถ้าได้รับการอนุมัติแผนงานจากกองทัพบกแล้ว จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร รมการเงินทหารบก เตรียมรับสมัครสอบ เปิดสอบนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2556 กองทัพบก รับสมัคร 2556
ประมาณช่วงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

การรับสมัครสอบ รมการเงินทหารบก เตรียมรับสมัครสอบ เปิดสอบนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2556 กองทัพบก รับสมัคร 2556
อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร >>>>>

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครคลิก!!

ตัวอย่างแนวข้อสอบ กองทัพบก ชั้นประทวน 2556 คลิก!!

รมการเงินทหารบก เตรียมรับสมัครสอบ เปิดสอบนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2556 กองทัพบก รับสมัคร 2556