กองทัพอากาศ รับสมัครข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ประจำปี 2556 363 อัตรา 14 ม.ค.-5 มี.ค. 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองทัพอากาศ รับสมัครข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ประจำปี 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ประจำปี 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556 สมัครสอบ ทอ 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24/12/2555 มาแล้ว มาแล้ว ข่าวใหญ่ที่หลายๆ คนรอคอยอยู่ กองทัพอากาศ ประกาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และ ต่ำกว่าสัญญาบัตร ประจำปีง 2556 จำนวน 363 อัตรา 14 ม.ค.-5 มี.ค. 2556 สนใจรายละเอียด กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556 เพิ่มเติมได้ที่นี่เลยคะ คุณจะได้ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการเลย กองทัพอากาศ รับสมัคร ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ประจำปี 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556 สมัครสอบ ทอ 2556

กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556

กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556


กองทัพอากาศ รับสมัครข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ประจำปี 2556 363 อัตรา 14 ม.ค.-5 มี.ค. 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556

ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2556 แล้ว 363 อัตรา 14 มกราคม – 5 มีนาคม 2556
กองทัพอากาศ รับสมัคร ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ประจำปี 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556 สมัครสอบ ทอ 2556
กองทัพอากาศ ประกาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และ ต่ำกว่าสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 363 อัตรา <รับออนไลน์> กองทัพอากาศ รับสมัคร ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ประจำปี 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556 สมัครสอบ ทอ 2556
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ชั้นสัญญาบัตร
– จำนวน 35 อัตรา
– รับวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท
กองทัพอากาศ รับสมัคร ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ประจำปี 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556 สมัครสอบ ทอ 2556
2. ชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร (ประทวน)
– จำนวน 328 อัตรา
– รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ปวช. และปวส. (ในปี 2556 มีรับสมัครตำแหน่งวุฒิปวส.)
กองทัพอากาศ รับสมัคร ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ประจำปี 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556 สมัครสอบ ทอ 2556
(*ตำแหน่งที่น่าสนใจคือ ตำแหน่งรหัส2236 กับตำแหน่งรหัส2271
วิเคราะห์สองตำแหน่งนี้โดยนายบุญเติมตามรายละเอียดด่านล่าง หลังรายละเอียดเพิ่มเติม)
กองทัพอากาศ รับสมัคร ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ประจำปี 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556 สมัครสอบ ทอ 2556
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 5 มีนาคม 2556
กองทัพอากาศ รับสมัคร ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ประจำปี 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556 สมัครสอบ ทอ 2556
ขั้นตอนการรับสมัคร
ในปีนี้รับสมัครเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยสมัครได้ที่ http://job.rtaf.mi.th
กองทัพอากาศ รับสมัคร ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ประจำปี 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556 สมัครสอบ ทอ 2556
ข้อดีในการสอบเพื่อรับราชการเป็นทหารอากาศ
– สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต
– มีเปิดรับทั้งเพศชายและหญิง(รับเพศหญิงเฉพาะบางตำแหน่งดูรายละเอียดในระเบียบการสอบ)
– สอบได้ลำดับสำรองก็มีสิทธิ์ถูกเรียกบรรจุเข้ารับราชการ (ปี 2555 เรียกสำรอง จำนวน 289 คน)
– ถ้าสอบติดตัวจริง ได้บรรจุประมาณเดือนกันยายน 2556 ถ้าสอบได้ลำดับสำรองจะถูกเรียกเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งประมาณปลายเดือนธันวาคม 2556
กองทัพอากาศ รับสมัคร ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ประจำปี 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556 สมัครสอบ ทอ 2556
ข้อควรระวังในการสมัครสอบทหารอากาศ
– ต้องใช้วุฒิที่ตรงกับระเบียบการที่ระบุในตำแหน่งที่จะสมัคร จะใช้วุฒิที่สูงกว่าสมัครไม่ได้
(เคยมีผู้เสียสิทธิเพราะใช้วุฒิไม่ตรงตามระเบียบการสมัครมาแล้ว)

การรับสมัครสอบ
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (ทางเดียวเท่านั้น) โดยท่านสามรถสมัครได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2556 ถึงวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน 350 บาท เป็นค่าธรรมเนียมในการสอบ 320 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทัวประเทศ หรือชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่อังคารที่ 15 มีนาคม 2556 ถึงวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 ภายในวันทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ แล้ว และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กองทัพอากาศ รับสมัครข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ประจำปี 2556 363 อัตรา 14 ม.ค.-5 มี.ค. 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556

สนใจอ่านแนวข้อสอบทหารอากาศ >>>> คลิ๊ก!!
กองทัพอากาศ รับสมัคร ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ประจำปี 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556 สมัครสอบ ทอ 2556

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,