กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 24 มีค-1 เมย 2559 กองทัพอากาศ สมัครงาน 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 24 มีค-1 เมย 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/03/2559 อีกข่าวการรับสมัครงานดีๆ จาก กองทัพอากาศ สมัครงาน 2559 คะ เนื่องจากวันนี้ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 สนใจติดจามอ่านรายละเอียด กองทัพอากาศ สมัครงาน 2559 เพิ่มเติมได้แล้วที่นี่ เรายังมีข่าวการรับสมัครงานดีๆ อีกหลายๆ หน่วยงานให้ได้เลือกอ่านกันนะคะ

 

11

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 24 มีค-1 เมย 2559 กองทัพอากาศ สมัครงาน 2559

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 1 เมษายน 2559

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 1 เมษายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานคอมพิวเตอร์

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครเป็นเพศชายหรือหญิง และต้องสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านคอมพิวเตอร์ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ติดตามและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ใช้และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3. นำข้อมูลเข้าและออก จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง
4. ซ่อม ปรับปรุง และแก้ไขขั้นต้นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 24 มีค-1 เมย 2559 กองทัพอากาศ สมัครงาน 2559

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,