กองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือน 155 อัตรา 6-25 มีค 2555 กองทัพไทย รับสมัคร 2555 กองทัพไทย 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือน 155 อัตรา 6-25 มีค 2555 กองทัพไทย รับสมัคร 2555 กองทัพไทย 2555 

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 01/03/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกอง ทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดจะทำการเปิดรับสมัครสอบในตำแหน่ง กลุ่มตำแหน่งชั้นสัญญาบัตร และ กลุ่มตำแหน่งชั้นประทวน จำนวนรวม 155 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครสอบภาในวันที่ 6-25 มีนาคม พ.ศ. 2555 หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบกับกองบัญชาการกอง ในตำแหน่งกลุ่มตำแหน่งชั้นสัญญาบัตร และ กลุ่มตำแหน่งชั้นประทวน สามารถอ่านราละเอียดของการรับสมัครสอบพร้อมดาวน์โหลดรายละเอีดของการรับสมัครสอบเบื้องต้นได้ ตรมลิ้งที่ทางเว็บไซต์ได้แนบมาด้วคะ กองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือน 155 อัตรา 6-25 มีค 2555 กองทัพไทย รับสมัคร 2555 กองทัพไทย 2555

กองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือน 155 อัตรา 6-25 มีค 2555 กองทัพไทย รับสมัคร 2555 กองทัพไทย 2555

กองทัพไทย รับสมัคร 2555 กองทัพไทย 2555

กองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือน 155 อัตรา 6-25 มีค 2555 กองทัพไทย รับสมัคร 2555 กองทัพไทย 2555

  กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือน 155 อัตรา 6-25 มีค 2555 กองทัพไทย รับสมัคร 2555 กองทัพไทย 2555
ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกอง ทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ประกาศกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือน 155 อัตรา 6-25 มีค 2555 กองทัพไทย รับสมัคร 2555 กองทัพไทย 2555

ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกอง ทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 ผนวก ก กลุ่มตำแหน่งชั้นสัญญาบัตร

ผนวก ข กลุ่มตำแหน่งชั้นประทวน

ผนวก ค บัญชีชื่อโรคที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร

ผนวก ง การให้คะแนนเพิ่มพิเศษแก่บุคคลที่สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือน 155 อัตรา 6-25 มีค 2555 กองทัพไทย รับสมัคร 2555 กองทัพไทย 2555
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการการสอบคัดเลือกได้
ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป
กองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือน 155 อัตรา 6-25 มีค 2555 กองทัพไทย รับสมัคร 2555 กองทัพไทย 2555

แนวข้อสอบกองทัพไทย สำหรับการสอบปี 2555 >>>>>> แนวข้อสอบทหารไทยทั้งประทวนและสัญญาบัตร ปี 2555

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 307.13 KB )  
เว็บไซต์ติดต่อ :
Tags: , , , , , ,