กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้ารับราชการ รวม 137 อัตรา สมัครสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้ารับราชการ รวม 137 อัตรา สมัครสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-11-12 at 2.36.09 PMประกาศคณะกรรมการดําเนินงานสอบคัดเลือกกําลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพนักงานราชการ จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นนายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๗ อัตรา, เป็นนายทหารประทวน จํานวน ๑๔ อัตรา, เป็นพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๒๕ อัตรา และเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารประทวน จํานวน ๙๑ อัตรา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑๓๗ อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๗ อัตรา
2. ตำแหน่งนายทหารประทวน จํานวน ๑๔ อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๒๕ อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารประทวน จํานวน ๙๑ อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๗ อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

การรับสมัคร
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://j1.rtarf.mi.th/recruitment2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,