การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบตำแหน่ง วิศวกร และ บุคลากร บัดนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบตำแหน่ง วิศวกร และ บุคลากร บัดนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/10/2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งวิศวกร ระดับ ๔ (โยธา) แผนกควบคุมภายในระบบงานหลัก กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิศวกร ระดับ ๔ กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา และ บุคลากร ระดับ ๔ ในสังกัด กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยจะเริม่ทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2555 สนใจอ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครสอบ กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครต่อได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ตามตำแหน่งที่ท่านเลือกคะ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบตำแหน่ง วิศวกร และ บุคลากร บัดนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบตำแหน่ง วิศวกร และ บุคลากร บัดนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบตำแหน่ง วิศวกร และ บุคลากร บัดนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การ ทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบตำแหน่ง วิศวกร และ บุคลากร บัดนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556
ประกาศ รับสมัคร ตำแหน่งวิศวกร ระดับ ๔ (โยธา) ,วิศวกร ระดับ ๔ กองไฟฟ้า ,บุคลากร ระดับ ๔ วุฒิ ป.ตรี ภายในเดือนนี้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศ การ ทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบตำแหน่ง วิศวกร และ บุคลากร บัดนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556
รับสมัคร ตำแหน่งวิศวกร ระดับ ๔ (โยธา) ,วิศวกร ระดับ ๔ กองไฟฟ้า ,บุคลากร ระดับ ๔ วุฒิ ป.ตรี
ประกาศรับสมัครงาน………….(สามารถสมัครงานได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง เนื่องจาก การทางพิเศษฯ กำหนดวันสอบข้อเขียนไม่ตรงกันในแต่ละตำแหน่ง)
การ ทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบตำแหน่ง วิศวกร และ บุคลากร บัดนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556
วิศวกร ระดับ ๔ (โยธา) แผนกควบคุมภายในระบบงานหลัก กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครในตำแหน่งนี้ คลิก!!

วิศวกร ระดับ ๔ กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครในตำแหน่งนี้ คลิก!!

บุคลากร ระดับ ๔ ในสังกัด กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครในตำแหน่งนี้ คลิก!!

ชอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.exat.co.th คะ การ ทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบตำแหน่ง วิศวกร และ บุคลากร บัดนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2555 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556

Tags: , , , ,