การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้างประจำปี 2561 จำนวน 67 อัตรา 11-20 มิถุนายน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้างประจำปี 2561 จำนวน 67 อัตรา 11-20 มิถุนายน 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.
ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงาน จํานวน ๔๕ อัตรา หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. จํานวน ๔ อัตรา ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่
http://thai.tourismthailand.org หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.” หรือ
http://job.tourismthailand.org
อนึ่ง สําหรับตําแหน่งลูกจ้างทําหน้าที่พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. สํานักงานสาขาในประเทศ) ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อบังคับ – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของผู้ปฏิบัติงานประจําในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
ทั้งนี้ ททท. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติ ตามประกาศรับสมัครและระเบียบการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,