การบินไทย รับสมัครพนักงานภาคพื้น หลายอัตรา บัดนี้ – 30 เมษา 2555 การบินไทย สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การบินไทย รับสมัครพนักงานภาคพื้น หลายอัตรา บัดนี้ – 30 เมษา 2555 การบินไทย สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29/03/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครพนักงานของหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้นจำนวนหลายอัตรา เพื่อปฏิบัติงานบริการลูกค้าภาคพื้น โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครงานผ่านอินเตอร์เนตได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครงานกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ตามลิ้งที่ทางเราได้แนบมาด้วยคะ การบินไทย รับสมัครพนักงานภาคพื้น หลายอัตรา บัดนี้ – 30 เมษา 2555 การบินไทย การบินไทย สมัครงาน 2555

การบินไทย รับสมัครพนักงานภาคพื้น หลายอัตรา บัดนี้ - 30 เมษา 2555  การบินไทย สมัครงาน 2555

การบินไทย สมัครงาน 2555

การบินไทย รับสมัครพนักงานภาคพื้น หลายอัตรา บัดนี้ – 30 เมษา 2555 การบินไทย สมัครงาน 2555

การบินไทย รับ พนง.ภาคพื้น หลายอัตรา

การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้นจำนวนหลายอัตรา เพื่อปฏิบัติงานบริการลูกค้าภาคพื้น

นายดนุช บุนนาค กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้นจะเปิดรับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้นผ่านบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การบินไทย ถ.วิภาวดีรังสิต เพื่อปฏิบัติงานบริการลูกค้าภาคพื้น อาทิ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารการบินไทยและสายการบินลูกค้า ตรวจรับบัตรโดยสาร และติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เป็นต้น โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

คุณสมบัติของพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น การบินไทย รับสมัครพนักงานภาคพื้น หลายอัตรา บัดนี้ – 30 เมษา 2555 การบินไทย การบินไทย สมัครงาน 2555

– เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย

– ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. สำหรับเพศชาย และส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. สำหรับเพศหญิง น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูง

– อายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

– โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสและไม่เคยมีบุตร

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

– ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป ผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

– หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

เอกสารประกอบการสมัคร การบินไทย รับสมัครพนักงานภาคพื้น หลายอัตรา บัดนี้ – 30 เมษา 2555 การบินไทย การบินไทย สมัครงาน 2555

– สำเนาหลักฐานการศึกษา

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– ใบรับรองผลคะแนนทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษจากสถาบัน TOEIC พร้อมสำเนา

– รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 รูป

– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) สำหรับผู้สมัครชาย

ทั้งนี้ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น สามารถกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ การบินไทย รับสมัครพนักงานภาคพื้น หลายอัตรา บัดนี้ – 30 เมษา 2555 การบินไทย การบินไทย สมัครงาน 2555

www.wingspantg.com โดยนำใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการสมัครยื่นด้วยตนเองที่ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ชั้น 2 อาคาร 6 สำนักงานใหญ่การบินไทย 89 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2545-1267 การบินไทย รับสมัครพนักงานภาคพื้น หลายอัตรา บัดนี้ – 30 เมษา 2555 การบินไทย การบินไทย สมัครงาน 2555

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wingspantg.com

กรอกใบสมัครออนไลน์ >>>>> กรอกใบสมัครงานออนไลน์

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mrthaijob คะ การบินไทย รับสมัครพนักงานภาคพื้น หลายอัตรา บัดนี้ – 30 เมษา 2555 การบินไทย การบินไทย สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , , ,