การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง 5 – 14 พย 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง 5 – 14 พย 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 06/11/2555 การประปาส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสอบเพื่อรับการบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา นายช่างเครื่องกล พนักงานการเงินและบัญชี แล ะพนักงานพัสดุ จำนวนรวม 5 ตำแหน่ง โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ pwa.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่ 5 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 สำหรับท่านที่สนใจสมัครสอบในตำแหน่งงานต่างๆกับการประปาส่วนภูมิภาค ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ
การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง 5 – 14 พย 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2556

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง 5 - 14 พย 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2556

สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2556

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง 5 – 14 พย 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบ

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดสอบ

ตำแหน่ง สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2556
ช่างไฟฟ้า
ช่างโยธา
ช่างเครื่องกล
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานพัสดุ

จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2556

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ http://pwa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 พฤศจิกายน 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร >>>>

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครคลิก !!

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 พร้อมเฉลย

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก เปิดสอบงานราชการ คะ สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2555 สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2556

Tags: , , , ,