การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่างโยธา 16 กพ-2 มีค 2558 สมัครงานการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่างโยธา 16 กพ-2 มีค 2558 สมัครงานการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สมัครงานการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2558

สมัครงานการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2558

ล่าสุด!! การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในโครงการประปาทันใจระยะ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา คุณวุฒิ ประกานียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างโยธา/ก่อสร้าง/ช่างสำรวจ โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น. ณ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป ประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ (ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครบุคคลที่แต่งกายไม่สุภาพ)

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในโครงการประปาทันใจระยะ 2

ด้วยประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในครงการประปาทันใจระยะ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา

คุณวุฒิ ประกานียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างโยธา/ก่อสร้าง/ช่างสำรวจ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น. ณ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป ประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ (ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครบุคคลที่แต่งกายไม่สุภาพ)

Tags: , , , , , ,