การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา 6 – 22 กพ 2555 การประปาส่วนภูมิภาค สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงาน  3 อัตรา 6 – 22 กพ 2555 การประปาส่วนภูมิภาค สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/02/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ของการประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ รวมจำนวน 3 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครงานด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 6 – 22 กุมภาพันธ์ 2555 หากท่านใดมีความสนใจที่จะสมัครงานกับการประปาส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเบื้องต้นได้ ด้านล่างคะ การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงาน  3 อัตรา 6 – 22 กพ 2555 การประปาส่วนภูมิภาค สมัครงาน 2555

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงาน  3 อัตรา 6 - 22 กพ 2555 การประปาส่วนภูมิภาค สมัครงาน 2555

การประปาส่วนภูมิภาค สมัครงาน 2555

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา 6 – 22 กพ 2555 การประปาส่วนภูมิภาค สมัครงาน 2555

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงาน  3 อัตรา 6 – 22 กพ 2555 การประปาส่วนภูมิภาค สมัครงาน 2555

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 8,530 บาท

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ในสาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ นิเทศศาสตร์ การจัดการทั่วไป

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ (Supervisor)

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,050 บาท

คุณวุฒิ ปริญญาตรี ในสาขา นิเทศศาสตร์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ วิทยุโทรทัศน์ การตลาด การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การรับสมัคร การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงาน  3 อัตรา 6 – 22 กพ 2555 การประปาส่วนภูมิภาค สมัครงาน 2555
ยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 6 – 22 กุมภาพันธ์ 2555 โดย
– สมัครด้วยตนเอง ณ กองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ. ในวันและเวลาทำการ
– สมัครทางไปรษณีย์ กรอกใบสมัครพร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับส่งมาที่ กองทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 32 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (สมัครลูกจ้าง Call Center 1662)
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงาน  3 อัตรา 6 – 22 กพ 2555 การประปาส่วนภูมิภาค สมัครงาน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >> การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา 6 – 22 กุมภาพันธ์ 2555

Tags: , , , , , , , ,