ด่วน!! การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 207 อัตรา 22-31 มค 2556 การรถไฟ สมัครงาน 2556 การรถไฟสมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน!! การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 207 อัตรา 22-31 มค 2556 การรถไฟ สมัครงาน 2556 การรถไฟสมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 07/01/2556 การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบพนักงานในตำแหน่ง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี) พนักงานขบวนรถ ๔ (พนักงานห้ามล้อ) วิศวกร ๖ สังกัดฝ่ายการช่างกล วิศวกร ๖ สังกัดฝ่ายการช่างโยธา พนักงานการบัญชี ๖ สังกัดฝ่ายการช่างโยธา และ วิศวกร ๖ สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวนรวมทั้งสิ้น 207 อัตรา
โดยจะทำการรับสมัครผ่าน ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
การรถไฟ สมัครงาน 2556 การรถไฟสมัครงาน 2556 การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 207 อัตรา 22-31 มค 2556

การรถไฟ สมัครงาน 2556 การรถไฟสมัครงาน 2556 การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 207 อัตรา 22-31 มค 2556

การรถไฟ สมัครงาน 2556

ด่วน!! การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 207 อัตรา 22-31 มค 2556 การรถไฟ สมัครงาน 2556 การรถไฟสมัครงาน 2556

การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟ สมัครงาน 2556 การรถไฟสมัครงาน 2556
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย รวม 207 อัตรา

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุ แต่งตั้ง และเงินเดือนที่ได้รับ การรถไฟ สมัครงาน 2556 การรถไฟสมัครงาน 2556
๑.๑ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัดฝ่ายการเดินรถ
การรถไฟ สมัครงาน 2556 การรถไฟสมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จํานวน ๑๐ อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่ ๑ หน่วยที่ ๑)

๑.๒ พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี) สังกัดฝ่ายการเดินรถ การรถไฟ สมัครงาน 2556 การรถไฟสมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จํานวน ๑๑๖ อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่ ๒ หน่วยที่ ๒)

๑.๓ พนักงานขบวนรถ ๔ (พนักงานห้ามล้อ) สังกัดฝ่ายการเดินรถ การรถไฟ สมัครงาน 2556 การรถไฟสมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จํานวน ๖๗ อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่ ๓ หน่วยที่ ๓)

๑.๔ วิศวกร ๖ สังกัดฝ่ายการช่างกล การรถไฟ สมัครงาน 2556 การรถไฟสมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จํานวน ๙ อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่ ๔ หน่วยที่ ๔)

๑.๕ วิศวกร ๖ สังกัดฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟ สมัครงาน 2556 การรถไฟสมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จํานวน ๓ อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่ ๕ หน่วยที่ ๕)

๑.๖ พนักงานการบัญชี ๖ สังกัดฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟ สมัครงาน 2556 การรถไฟสมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จํานวน ๑ อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่ ๖ หน่วยที่ ๖)

๑.๗ วิศวกร ๖ สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟ สมัครงาน 2556 การรถไฟสมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จํานวน ๑ อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่ ๗ หน่วยที่ ๗)

๒. การรับสมัครสอบ การรถไฟ สมัครงาน 2556 การรถไฟสมัครงาน 2556
๒.๑ การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์
www.railway.co.th
หรือ http://railway.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 มกราคม 2556
ตลอด 24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓.การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การรถไฟ สมัครงาน 2556 การรถไฟสมัครงาน 2556
การรถไฟแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบให้ทราบในวันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ
http://railway.thaijobjob.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!
สมัครสอบคลิก!!

ตัวอย่างแนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย

ทางเว็บไซต์จะทยอยอัพเดทข่าวการรับสมัครสอบเพิ่มเติมให้เร็วที่สุดคะ การรถไฟ สมัครงาน 2556 การรถไฟสมัครงาน 2556

Tags: , , , , ,