การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน รวม 66 อัตรา บัดนี้ – 6 สิงหาคม 2561 สมัครงานการเคหะแห่งชาติ ปี 2561-2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน รวม 66 อัตรา บัดนี้ – 6 สิงหาคม 2561 สมัครงานการเคหะแห่งชาติ ปี 2561-2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคล
ด้วยการเคหะแห่งชาติ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานการเคหะแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก (สมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่งเท่านั้น)
(๑) วิศวกร (โยธา)
(๒) วิศวกร (เครื่องกล)
(๓) วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)
(๔) นิติกร
(๕) พยาบาล
(๖) พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
(๗) พนักงานตรวจสอบภายใน
(๘) เศรษฐกร
(๙) พนักงานการเงินและบัญชี
(๑๐) บุคลากร
(๑๑) พนักงานประชาสัมพันธ์
(๑๒) พนักงานจัดการทรัพย์สิน
(๑๓) ช่างเทคนิค (วิชาช่างก่อสร้าง หรือ วิชาช่างโยธา)
(๑๔) ช่างเทคนิค (วิชาช่างสํารวจ)

การรับสมัคร
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://job.nha.co.th ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ โดยกรอกประวัติและบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มที่การเคหะแห่งชาติกําหนดให้ครบถ้วนถูกต้อง (ในการสมัครแนะนําให้ใช้ browser Internet Explorer | version ๑๐ ขึ้นไป)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง https://job.nha.co.th และสอบถามรายละเอียด การสมัครได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ (อาคาร ๙ ชั้น ๑๓) โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๑ ๗๓๗๔, ๐ ๒๓๕๒ ๖๒๓๙, ๐ ๒๓๕๑ ๖๐๑๔, ๐ ๒๓๕๑ ๗๙๐๑ และ ๐ ๒๓๕๓ ๖๓๗๔ ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , ,