การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานรวม 610 อัตรา 16-31 มกราคม 2560 สมัครงาน กฟผ 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานรวม 610 อัตรา 16-31 มกราคม 2560 สมัครงาน กฟผ 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-01-12 at 10.30.33 PMล่าสุด! การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 610 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ กฟผ. http://www.egat.co.th โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น.
ทั้งนี้ กฟผ. จะอำนวยความสะดวก การรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
– ภาคใต้ วันที่ 16-17 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารอิงชล ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กฟผ. ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
– ภาคเหนือ วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารที่ทำการ (ตึกแดง) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ. ต.แม่เมาะ จ.ลำปาง
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ อาคาร ท.113 ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 1/2560
เรื่อง การรับสมัครงาน

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 610 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

อัตราที่รับสมัคร
Screen Shot 2017-01-12 at 10.17.26 PM
Screen Shot 2017-01-12 at 10.19.00 PM
Screen Shot 2017-01-12 at 10.19.24 PM

และตำแหน่งอื่นๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 610 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น.

การรับสมัคร
สมัครผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ กฟผ. http://www.egat.co.th โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น.

ทั้งนี้ กฟผ. จะอำนวยความสะดวก การรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
– ภาคใต้ วันที่ 16-17 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารอิงชล ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กฟผ. ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
– ภาคเหนือ วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารที่ทำการ (ตึกแดง) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ. ต.แม่เมาะ จ.ลำปาง
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ อาคาร ท.113 ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Tags: , , , , ,