การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัคร อัตราทั่วไป อัตราภูมิภาค และอัตราท้องถิ่น ปี 2561 สมัครสอบ กฟผ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัคร อัตราทั่วไป อัตราภูมิภาค และอัตราท้องถิ่น ปี 2561 สมัครสอบ กฟผ 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทํางาน กฟผ. ปี 2561
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้าง และบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2561 เร็วๆ นี้ รายละเอียดการรับสมัครงาน มีดังนี้

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร
1. อัตราทั่วไป : ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กําหนด
2. อัตราภูมิภาค : ผูhสมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผูhสมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงานทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กําหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร
3. อัตราท้องถิ่น : ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กําหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันที่สมัคร

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค หรืออัตราท้องถิ่น ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,