การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) เปิดรับสมัครงานกว่า 29 อัตรา รับสมัคร 18 – 20 เมษายน 2560 สมัครสอบ กฟภ. 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) เปิดรับสมัครงานกว่า 29 อัตรา รับสมัคร 18 – 20 เมษายน 2560 สมัครสอบ กฟภ. 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-02-18 at 9.33.36 AMล่าสุด! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) รูปแบบกะ สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี โดยจะทำการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ชั้น 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง)

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1,ชั้น 2 และชั้น 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) รูปแบบกะ สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี
ทำหน้าที่แก้ไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 29 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ชั้น 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,