การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครงาน รวม 20 อัตรา 14-18 ตุลาคม 2563 สมัครงาน กฟภ 2564
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครงาน รวม 20 อัตรา 14-18 ตุลาคม 2563 สมัครงาน กฟภ 2564
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยมีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และ ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่จําหน่ายไฟฟ้า 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) คิดเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ร้อยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย
ทั้งนี้ กฟภ. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2563 จํานวน 20 อัตรา สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การรับสมัคร
หลังจากสมัครและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบแจ้งการชําระ เงินค่าบริการ (Bill Payment) จากระบบ และนําไปชําระเงินค่าบริการ ภายในวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563 โดยมี รายละเอียด ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,