การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครเข้าร่วมงาน ปี 2560 กว่า 600 อัตรา ช่วง มี.ค.-เม.ย. 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมัครงาน 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครเข้าร่วมงาน ปี 2560 กว่า 600 อัตรา ช่วง มี.ค.-เม.ย. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17/02/2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 กว่า 600 อัตรา มีตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า พนักงานช่างโยธา พนักงานช่างแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง พนักงานช่างโสตทัศนศึกษา พนักงานช่างเครื่องกล พนักงานบัญชี พนักงานพัสดุ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา บุคลากร นักบัญชี นิติกร นักตรวจสอบภายใน นักเทคโนโลยีการพิมพ์ นักปฏิบัติงานเทคนิค ช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2560

150px-Pea-logo-big

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครเข้าร่วมงาน ปี 2560 กว่า 600 อัตรา ช่วง มี.ค.-เม.ย. 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมัครงาน 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 กว่า 600 อัตรา ช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 กว่า 600 อัตรา แบ่งเป็นคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า พนักงานช่างโยธา พนักงานช่างแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง พนักงานช่างโสตทัศนศึกษา พนักงานช่างเครื่องกล พนักงานบัญชี พนักงานพัสดุ และคุณวุฒิปริญญาตรี มีตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา บุคลากร นักบัญชี นิติกร (มีประสบการณ์) นักตรวจสอบภายใน นักเทคโนโลยีการพิมพ์ นักปฏิบัติงานเทคนิค (จป.วิชาชีพ) ช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
– พนักงานช่างไฟฟ้า
– พนักงานช่างโยธา
– พนักงานช่างแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
– พนักงานช่างโสตทัศนศึกษา
– พนักงานช่างเครื่องกล
– พนักงานบัญชี
– พนักงานพัสดุ
2. คุณวุฒิปริญญาตรี
– วิศวกรไฟฟ้า
– วิศวกรโยธา
– บุคลากร
– นักบัญชี
– นิติกร (มีประสบการณ์)
– นักตรวจสอบภายใน
– นักเทคโนโลยีการพิมพ์
– นักปฏิบัติงานเทคนิค (จป.วิชาชีพ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และ 45 ปีบริบูรณ์ (เฉพาะนิติกร มีประสบการณ์) ในวันที่ยื่นใบสมัครออนไลน์
2. ผู้สมัครเพศชาย ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าพ้นภาระทางทหาร ได้แก่ สต.43 หรือ สต.8 หรือ สต.3 (กรณีรับรับราชการทหาร)
3. ผู้สมัครในตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน ดังนี้
– TOEIC แบบ personal   500 คะแนน
– TOFEL (PBT)    500 คะแนน
-TOFEL (CBT)    173 คะแนน
-TOFEL (IBT)    61 คะแนน
– IELTS           ระดับ 5
– CU-TEP       60 คะแนน
– TU-GET      500 คะแนน
*หมายเหตุ   ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

ช่องทางติดตามข่าวสาร

– www.pea.co.th ข่าวรับสมัครงาน
– http://pea.job.thai.com

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2560

 

333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครเข้าร่วมงาน ปี 2560 กว่า 600 อัตรา ช่วง มี.ค.-เม.ย. 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมัครงาน 2560

 

NEW! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 59..

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights