สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย 29 สค-18 กย 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 29 สค-18 กย 2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/08/2557 เนื่องจากวันนี้มีข่าวอัพเดตสำคัญมาบอกกันคะ เพราะ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 รับออนไลน์  ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 18 กันยายน 2557 สนใจเข้ามาอ่านรายละเอียด สมัครสอบ กพ 2557 เพิ่มเติมได้เลยที่นี่ ด่วนแบบสุดๆ คะสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย 29 สค-18 กย 2557

สำนักงาน ก.พ.
เปิดรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. – 18 ก.ย. 2557

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 รับออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 18 กันยายน 2557

ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
เป็นผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ใน การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำ ปี 2557 เท่านั้น
2. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557′ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 18 กันยายน 2557
หลักเกณฑ์การสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย 29 สค-18 กย 2557

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,