ข่าวด่วน! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครพนักงานสูทกรรม จำนวน 3 อัตรา 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวด่วน! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครพนักงานสูทกรรม จำนวน 3 อัตรา 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ล่าสุด! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยผู้สมัครเขียนใบสมัครและยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ แผนกจัดการกําลังพล กองกําลังพล กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี กรุงเทพมหานคร โดยมาสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. ถึง 16.30 น.) โทร.0-2241-40684 ต่อ 89013….

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก
เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561

กรมยุทธศึกษาทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 3 อัตรา ในตําแหน่ง พนักงานสูทกรรม ศพย.ยศ.ทบ. (กลุ่มงานบริการ) รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,430.-บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวเดือนละ 2,000.-บาท โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้.-

การรับสมัคร
ผู้สมัครเขียนใบสมัครและยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ แผนกจัดการกําลังพล กองกําลังพล กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี กรุงเทพมหานคร โดยมาสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. ถึง 16.30 น.) โทร.0-2241-40684 ต่อ 89013

Tags: , ,