ข่าวด่วน@! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงานรวม 832 อัตรา ประจำปี 2562 รับสมัคร 9-19 เมษายน 2562 สมัครสอบ กฟภ 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวด่วน@! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงานรวม 832 อัตรา ประจำปี 2562 รับสมัคร 9-19 เมษายน 2562 สมัครสอบ กฟภ 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดรับสมัครรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ทั่วประเทศ ดังนี้
1. การสรรหาจากบุคคลภายนอก จำนวน 454 อัตรา
2. การสรรหาภายใน PEA โดยการสอบปรับวุฒิจากพนักงานวิชาชีพ เป็นนักวิชาการ จำนวน 54 อัตรา
3. การสรรหาจากกลุ่มลูกจ้าง PEA เป็นพนักงานวิชาชีพ จำนวน 327 อัตรา

ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-19 เมษายน 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.pea.co.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือ job.pea.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ที่มาข้อมูล : แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และรียมเปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ประจําปี 2562
1. การสรรหาจากบุคคลภายนอก จํานวน 454 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาตรี : ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร วิศวกร (ไฟฟ้า), วิศวกร (โยธา), วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม), วิศวกร (เครื่องกล), วิศวกร (คอมพิวเตอร์), เศรษฐกร, บุคลากร, วิทยากร,นักบัญชี, นักระบบงานคอมพิวเตอร์, นักตรวจสอบภายใน, นักการเงิน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นิติกร, นิติกร (ประสบการณ์), นักประชาสัมพันธ์, นักพัสดุ,นักการตลาด, นักปฏิบัติงานเทคนิค (จป.วิชาชีพ) และสถาปนิก

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) : ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานช่าง (ไฟฟ้า), พนักงานช่าง (โยธา), พนักงานช่าง เครื่องกล), พนักงานช่าง (โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์), พนักงานช่าง (โสตทัศนศึกษา), พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์,พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานบัญชี และพนักงานพัสดุ

2. การสรรหาภายใน กฟก. โดยการสอบปรับอุดมี จากพนักงานวิชาชีพ เป็น นักวิชาการ จํานวน 54 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาตรี : ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร วิศวกร (ไฟฟ้า), นักบัญชี, นักบริหารงานทั่วไป และนักพัสดุ

3. การสรรหาจากกลุ่มลูกจ้าง กฟภ. เป็นพนักงานวิชาชีพ จํานวน 327 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) : ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานช่าง (ไฟฟ้า), พนักงานช่าง (โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์), พนักงานบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์, พนักงานบัญชี, พนักงานพัสดุและพนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร (02) 590-5857 โทรสาร (02) 590-5005 E-mail: recruit@pea.co.th www.pea.co.th 1129 PEA Call center

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2562..

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2562..

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2562..

Tags: , , , ,