ข่าวด่วน!!! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) เงินเดือน 18,000 บาท 12-18 ตค 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวด่วน!!! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) เงินเดือน 18,000 บาท 12-18 ตค 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
Screen-Shot-2559-03-25-at-7.24.40-PMล่าสุด!! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th คลิกที่หัวข้อ “สมัครงาน” หรือ http://job.fpo.go.th ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ….

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมทั้งต้องแสดงหลักฐานประสบการณ์การทำงานด้วย

ลักษณะงาน
(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(2) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีต่าง ๆ เช่น วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุของหน่วยงานเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน และดำเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณเพื่อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน หากชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน เพื่อดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบต่อไป
(5) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องต่อไป

รวมจำนวนทั้งสิ้น 1 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th คลิกที่หัวข้อ “สมัครงาน” หรือ http://job.fpo.go.th ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,