ข่าวด่วน! โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปิดสอบรวม 29 อัตรา 4-20 มกราคม 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวด่วน! โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปิดสอบรวม 29 อัตรา 4-20 มกราคม 2560 สมัครงานโรงงานยาสูบ ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-01-03 at 9.55.20 AMล่าสุด! โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเข้าทำงาน สังกัดฝ่ายใบยา และสำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมจำนวนทั้งสิ้น 29 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองวางแผนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ ถนนพระรามที่ 4 คลองเตย กรุงเทพฯ โทร 0-2229-1165 และ 0-2229-1185 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 8.30 – 11.00 น. และเวลา 13.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน ฝ่ายใบยา

ด้วยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเข้าทำงาน สังกัดฝ่ายใบยา จำนวน 24 อัตรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานเกษตร 3 (ระดับควบ 3-5) และตำแหน่งนักวิชาเกษตร 3 (ระดับควบ 3-5) อัตราเงินเดือน 9,040 -45,290 บาท รวม 24 อัตรา
คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ วุฒิปริญญาตรี สาขาทางการเกษตร

Screen Shot 2017-01-03 at 9.39.49 AM
Screen Shot 2017-01-03 at 9.40.02 AM

รวมจำนวนทั้งสิ้น 24 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองวางแผนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ ถนนพระรามที่ 4 คลองเตย กรุงเทพฯ โทร 0-2229-1165 และ 0-2229-1185 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 8.30 – 11.00 น. และเวลา 13.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

ประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ด้วยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเข้าทำงาน สังกัดสำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 อัตรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Screen Shot 2017-01-03 at 9.50.16 AM

รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองวางแผนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ ถนนพระรามที่ 4 คลองเตย กรุงเทพฯ โทร 0-2229-1165 และ 0-2229-1185 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 8.30 – 11.00 น. และเวลา 13.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights