ข่าวมาใหม่! กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) ตั้งแต่วันที่ 5 – 17 เมษายน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวมาใหม่! กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) ตั้งแต่วันที่ 5 – 17 เมษายน 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมอุทกศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ด้วยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตําแหน่ง พนักงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จํานวน ๒ อัตรา (เพศชาย – หญิง) ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕. ๗๐๕๕ ในวันและเวลาราชการ


Tags: , , ,