ข่าวมาใหม่! สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน รวม 12 อัตรา 24 ธันวาคม – 15 มกราคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวมาใหม่! สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน รวม 12 อัตรา 24 ธันวาคม – 15 มกราคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอรืเน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ https://www.onwr.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562….

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

2. ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

3. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอรืเน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ https://www.onwr.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , ,