ข่าวใหญ่! กรมที่ดิน เปิดสอบกว่า 155 อัตรา ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ และนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 8 – 30 พฤษภาคม 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวใหญ่! กรมที่ดิน เปิดสอบกว่า 155 อัตรา ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ และนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 8 – 30 พฤษภาคม 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-04-29 at 11.30.02 AMล่าสุด! กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ และนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 155 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของกรมที่ดิน http://www.dol.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” หรือ https://dol.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศกรมที่ดิน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ และนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

2. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) จำนวน 46 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท
(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

3. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท
(พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

4. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จำนวน 94 อัตรา
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

5. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จำนวน 7 อัตรา
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

รวมจำนวนทั้งสิ้น 155 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของกรมที่ดิน http://www.dol.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” หรือ https://dol.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบเก่ากรมที่ดิน เตรียมสอบปี 2560 คลิก!!!

Tags: , , , , , , , ,