(ข่าวใหญ่!) กรมสรรพากร เปิดสอบกว่า 103 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรและเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 12 พค-2 มิย 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-04-30 at 11.30.17 AM(ข่าวใหญ่!) กรมสรรพากร เปิดสอบกว่า 103 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรและเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 12 พค-2 มิย 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559
ล่าสุด! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 103 อัตรา โดยกรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ http://job.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยหลังจากที่ผู้สมัครเข้าไปในเว็บไซต์ให้ดำเนินการตามนี้ http://www.rd.go.th > HOMENU > สรรหาบุคคล > ข้าราชการ > ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน > รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และดำเนินการต่อตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้คะ…

ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ด้วยกรมสรรพากรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน จำนวน 100 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร วิชาการตลาด วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว วิชาการจัดการทั่วไป และสาขาอื่นๆตามเอกสารแนบท้ายฉบับเต็ม

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆตามเอกสารแนบท้ายฉบับเต็ม

ทั้งสองตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. (ภาค ก) ในระดับเดียวกับวุฒิที่สอบหรือสูงกว่า

รวมจำนวนทั้งสิ้น 103 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2559

การรับสมัคร
กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ http://job.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยหลังจากที่ผู้สมัครเข้าไปในเว็บไซต์ให้ดำเนินการตามนี้ http://www.rd.go.th > HOMENU > สรรหาบุคคล > ข้าราชการ > ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน > รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และดำเนินการต่อตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้คะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบเก่ากรมสรรพากร ปี 2558 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบเก่ากรมสรรพากร ปี 2558 คลิก!

Tags: , , ,