ข่าวใหญ่! การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครรวม 147 อัตรา 29 ตค – 4 พย 2558 สมัครงานการไฟฟ้านครหลวง 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-10-22 at 6.32.36 PMข่าวใหญ่! การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครรวม 147 อัตรา 29 ตค – 4 พย 2558 สมัครงานการไฟฟ้านครหลวง 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ล่าสุด!! การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 147 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th “หัวข้อรับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออ่านรายละเอีบดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 3 จำนวน 102 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 3 (Call Center) จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

3. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3 จำนวน 24 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

4. ตำแหน่งพนักงานจัดหาพัสดุ 3 จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

5. ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ 3 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

6. ตำแหน่งพนักงานบัญชี 3 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

7. ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 3 จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

8. ตำแหน่งพนักงานประมวลข้อมูล 3 จำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 147 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th “หัวข้อรับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออ่านรายละเอีบดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>> >>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>> >>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง เตรียมสอบในปี 2558-2559 >>>> >>>>>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง เตรียมสอบในปี 2558-2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง เตรียมสอบในปี 2558-2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง เตรียมสอบในปี 2558-2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง เตรียมสอบในปี 2558-2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

Tags: , , , ,