ข่าวใหญ่!! สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงานรวม 16 อัตรา 1-16 ตค 2558 เปิดสอบสำนักงานประกันสังคม ปี 2558-2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-09-29 at 3.41.24 PMข่าวใหญ่!! สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงานรวม 16 อัตรา 1-16 ตค 2558 เปิดสอบสำนักงานประกันสังคม ปี 2558-2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558
ล่าสุด!! สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานด้านการลงทุนรวมจำนวนทั้งสิ้น 16 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง Internet ที่ www.sso.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครด้วยตนเองหรือส่งมาทางไปรษณีย์ โดยให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ เลขที่ 88/28 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งชนิดด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 16.30 น. โดยถือจาก วัน เวลา ที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ประกาศสำนักงานประกันสังคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานด้านการลงทุน

ด้วยสำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและหรือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานด้านการลงทุนในหน่วยงานสำนักงานประกันสังคม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งผู้จัดการ จำนวน 5 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 70,000-170,000 บาท

2. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ จำนวน 5 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 55,000-100,000 บาท

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 40,000-70,000 บาท

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 20,000-48,000 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 อัตรา

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง Internet ที่ www.sso.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครด้วยตนเองหรือส่งมาทางไปรษณีย์ โดยให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ เลขที่ 88/28 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งชนิดด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 16.30 น. โดยถือจาก วัน เวลา ที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>> >>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,