ข่าวใหม่@! สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 40 อัตรา 29 เมษา – 28 พค 2561 สมัครงานสถาบันการบินพลเรือน ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวใหม่@! สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 40 อัตรา 29 เมษา – 28 พค 2561 สมัครงานสถาบันการบินพลเรือน ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
ล่าสุด! สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครพนักงาน รวม ๔๐ อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สํานักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร ๐ ๒๒๗๒ ๕๒๘๗ หรือ ๐ ๒๒๗๒ ๕๗๔๑ – ๔ ต่อ ๒๓ด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันทําการระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้าง ในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้
๑. สังกัด สํานักการเงินการคลัง ตําแหน่งนักบัญชี
จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. สังกัด สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน ตําแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา
จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือก เป็นพนักงาน ในตําแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือก
๑.๑ หัวหน้าสํานักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสํานักงานทรัพยากรบุคคล
๑.๒ นักตรวจสอบภายใน ๑ สังกัดสํานักงานตรวจสอบภายใน
๑.๓ นักสื่อสารองค์กร ๒ สังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน
๑.๔ ตําแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์
๑.๕ ตําแหน่งนักพัฒนาหลักสูตร สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ ด้านการบิน
๑.๖ ตําแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริการการบิน
๑.๗ ตําแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
๑.๔ ตําแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริหารการบิน
๑.๔ ตําแหน่งครูการบิน(เครื่องบิน) สังกัดกองฝึกบิน
๑.๑๐ ตําแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองฝึกบิน
๑.๑๑ ตําแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดกองซ่อมบํารุงอากาศยาน การบิน ๑

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สํานักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร ๐ ๒๒๗๒ ๕๒๘๗ หรือ ๐ ๒๒๗๒ ๕๗๔๑ – ๔ ต่อ ๒๓ด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันทําการระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,