ข่าวใหม่! ไปรษณีย์ไทย รับสมัครผู้จัดการฝ่ายตลาดและพัฒนาธุรกิจ บัดนี้ – 10 กย 2557 สมัครสอบไปรษณีย์ไทย 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวใหม่! ไปรษณีย์ไทย รับสมัครผู้จัดการฝ่ายตลาดและพัฒนาธุรกิจ บัดนี้ – 10 กย 2557 สมัครสอบไปรษณีย์ไทย 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบไปรษณีย์ไทย 2557

สมัครสอบไปรษณีย์ไทย 2557

ล่าสุด!! บริษัท ไปรษณีย์ดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ถือหุ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการ ตลาดและพัฒนาธุรกิจ สังกัดฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้นที่ 1 โซน AB ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02-2831-3378 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ดิสทริบิวชั่น จำกัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตลาดและพัฒนาธุรกิจ
สังกัดฝ่ายตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ถือหุ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ สังกัดฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตลาดและพัฒนาธุรกิจ อัตราว่าง 1 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้นที่ 1 โซน AB ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02-2831-3378 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,