ข่าว HOT@! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รวม 255 อัตรา 19 มิย – 10 กรกฎาคม 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT@! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รวม 255 อัตรา 19 มิย – 10 กรกฎาคม 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-07-10 at 10.32.54 AMล่าสุด! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) รวมจำนวนทั้งสิ้น 255 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านเว็บไซต์ https://doae.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ https://doae.job.thai.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานทสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตําแหน่งนักวชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 250 อัตรา
บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ยกเว้น จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวีและอําเภอสะบ้าย้อย
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

2. ตําแหน่งนักวชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหัวดชายแดนภาคใต้) จำนวน 5 อัตรา
บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวีและอําเภอสะบ้าย้อย
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 255 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านเว็บไซต์ https://doae.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ https://doae.job.thai.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานทสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Tags: , , , ,