ข่าว HOT! กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครนักวิชาการสหกรณ์ และอื่นๆ รวม 75 อัตรา 1-21 พย 2560 สมัครสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT! กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครนักวิชาการสหกรณ์ และอื่นๆ รวม 75 อัตรา 1-21 พย 2560 สมัครสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-10-22 at 10.42.01 AMล่าสุด! กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) รวมจำนวนทั้งสิน 75 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ http://cpd.thaijobjob.com หรือที่ http://www.cpd.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ..

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 50 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ วิชาการเกษตร ธุรกิจทางการเกษตร บริหารธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์

2. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ วิชาการเกษตร ธุรกิจทางการเกษตร บริหารธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์

3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 24 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

รวมจำนวนทั้งสิน 75 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ http://cpd.thaijobjob.com หรือที่ http://www.cpd.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,