ข่าว HOT! การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครงานกว่า 108 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2559 1-18 กพ 2559 สมัครงาน กปน. 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-01-31 at 2.03.55 PMข่าว HOT! การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครงานกว่า 108 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2559 1-18 กพ 2559 สมัครงาน กปน. 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559
ล่าสุด!! การประปานครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อรองรับการบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 108 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยจะทำการเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ http://job.mwa.co.th คลิก “ระบบรับสมัครออนไลน์” เลือกหัวข้อ “กรอกใบสมัครออนไลน์” (ในการรับสมัครแนะนำให้ใช้ browser Internet Explorer 8 ขึ้นไป หรือ Chrom และไม่แนะนำให้ใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์ smart phone และ taplet เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับระบบงานที่จำเป็นต้องมีการเข้าถึงระบบข้อมูล)

ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การประปานครหลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อรองรับการบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 108 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งวิศวกรจำนวน 53 อัตรา
– ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 25 อัตรา
– ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า/วัดคุม/เครื่องวัด) จำนวน 15 อัตรา
– ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 7 อัตรา
– ตำแหน่งวิศวกร (ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ) จำนวน 3 อัตรา
– ตำแหน่งวิศวกร (อุตสาหการ) จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
4. ตำแหน่งนักบัญชี จำนวน 20 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและการคลัง จำนวน 9 อัตรา
6. ตำแหน่งนักการตลาด จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งนักบริหารงาน จำนวน 11 อัตรา
11. ตำแหน่งนักอาชีวอนามัย จำนวน 2 อัตรา
12. ตำแหน่งนักบริหารงาน (ด้านสารสนเทศ)(ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอเรียกการบรรจุ)
13. ตำแหน่งนักบริหารพัสดุ (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอเรียกการบรรจุ)
14. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอเรียกการบรรจุ)

รวมจำนวนทั้งสิ้น 108 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 (ทุกวัน)

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ http://job.mwa.co.th คลิก “ระบบรับสมัครออนไลน์” เลือกหัวข้อ “กรอกใบสมัครออนไลน์” (ในการรับสมัครแนะนำให้ใช้ browser Internet Explorer 8 ขึ้นไป หรือ Chrom และไม่แนะนำให้ใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์ smart phone และ taplet เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับระบบงานที่จำเป็นต้องมีการเข้าถึงระบบข้อมูล)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Screen Shot 2559-01-31 at 2.02.35 PM

อ่านแนวข้อสอบการประปานครหลวง เตรียมสอบในปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบการประปานครหลวง เตรียมสอบในปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการประปานครหลวง เตรียมสอบในปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการประปานครหลวง เตรียมสอบในปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการประปานครหลวง เตรียมสอบในปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

Tags: , , ,