ข่าว HOT! บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานหลายอัตรารวม 91 อัตรา บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT! บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานหลายอัตรารวม 91 อัตรา บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”)
downloadบริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ทั้ง 2 โครงการรวม 34 สถานี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดีในระดับสากล มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ และตรงเวลา บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม

บริษัทตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญในการบรรลุภารกิจดังกล่าวขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รักษาบุคลากรของบริษัทด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ
ลงทะเบียนสมัครงาน

การลงทะเบียนสมัครงานทาง Website ทำให้ท่านกับบริษัทฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครฯ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท่านสามารถทำการ Update ข้อมูลได้ทุกเมื่อผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นใบสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานกรุณากรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตรงกับที่ท่านสนใจ หรือตรงกับคุณสมบัติของท่าน ระบบจะทำการแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบโดยอัตโนมัติ
คู่มือการสมัครงาน/User Manual คลิกที่นี่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี (ประจำรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง)
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาเชิงพาณิชย์
5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (สายสีน้ำเงิน)
7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ
8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สนับสนุนธุรการทั่วไป
9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
10. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันความปลอดภัย
11. ตำแหน่งวิศวกร ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP System)
12. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ แผนกวิเคราะห์โครงการ
13. ตำแหน่งช่างเขียนแบบ
14. ตำแหน่งวิศวกร ระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
15. เตำแหน่งจ้าหน้าที่ประจำสถานี (ประจำรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,