ข่าว HOT! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงาน 101 อัตรา 15-30 มิย 2558 สมัครสอบราชมงคลธัญบุรี 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงาน 101 อัตรา 15-30 มิย 2558 สมัครสอบราชมงคลธัญบุรี 2015
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สมัครสอบราชมงคลธัญบุรี 2015

สมัครสอบราชมงคลธัญบุรี 2015

ล่าสุด!! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558 คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 33 อัตรา และ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 68 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558” หรือ http://rmutt.job.thai.com โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนันสนุนครั้งที่ 1/2558 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด
คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 33 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน อัตรา
อัตราเงินเดือน 22,750 บาท

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 68 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
1.1 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
วุฒิปริญญาโท (5 ปี) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
1.2 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,50 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 101 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558” หรือ http://rmutt.job.thai.com โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!
สมัครสอบคลิก!!!

Tags: , , , ,