ข่าว HoT! สำนักงาน ก.พ. รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล รวม 12 อัตรา 16 ธค 2557-8 มค 2558 สมัครสอบ กพ 2558 เปิดสอบ กพ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HoT! สำนักงาน ก.พ. รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล รวม 12 อัตรา 16 ธค 2557-8 มค 2558 สมัครสอบ กพ 2558 เปิดสอบ กพ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบ กพ 2558

สมัครสอบ กพ 2558

ล่าสุด!! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนัก ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้า หน้าที่สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๓๑๓ – ๖๓๓๐

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ(ด้านวิเทศสัมพันธ์) (วุฒิปริญญาโท)

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) (วุฒิปริญญาโท) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) อัตราว่างที่บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. สำนักงาน ก.พ. ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) (วุฒิปริญญาโท) อัตราว่างที่บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. สำนักงาน ก.พ. ปฏิบัติหน้าที่อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด

รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐
ต่อ ๖๓๑๓ – ๖๓๓๐

การรับสมัคร >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , , , , ,