กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 26-30 ต.ค. 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2558 งานราชการ 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 26-30 ต.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/10/2558 มีข่าว กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2558 มาแจ้งให้ทราบคะ เนื่องจาก กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 หรือหากอยากทราบรายละเอียด กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2559 ก็อดใจรออีกนิดนึงคะ หากมีข่าว งานราชการ 59 อัพเดตเมื่อไร เราอัพเดตทันทีคะ

 

file_1382639084

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 26-30 ต.ค. 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2558 งานราชการ 59

กรมส่งเสริมการเกษตร
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเงินและการคลัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบ ความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ กฎหมายระเบียบการเงินการคลัง การบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่หน่วยงานมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 26-30 ต.ค. 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 2558 งานราชการ 59

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,