ด่วนที่สุด!!! กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานรวม 8 อัตรา 10-18 พย 2557 เปิดสอบกองทัพอากาศ 2558 สมัครงานกองทัพอากาศ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนที่สุด!!! กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานรวม 8 อัตรา 10-18 พย 2557 เปิดสอบกองทัพอากาศ 2558 สมัครงานกองทัพอากาศ 58
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เปิดสอบกองทัพอากาศ 2558

เปิดสอบกองทัพอากาศ 2558

ล่าสุด!! กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ จํานวน ๘ อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกําลังพล กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ๐ ๒๕๓๔ ๒๙๓๕ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗…..

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ด้วย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ จํานวน ๘ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งครูฝึกอาชีพพื้นฐาน กลุ่มงานเทคนิค จํานวน ๑ อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๒๘๐.- บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๐๐๕.- บาท
2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จํานวน ๖ อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๔๓๐.-บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๕๐๐.- บาท
3. ตำแหน่งพนักงานสูทกรรม กลุ่มงานบริการ จํานวน ๑ อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๔๓๐.-บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๕๐๐.- บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกําลังพล กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ๐ ๒๕๓๔ ๒๙๓๕ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบฉบับเต็ม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights