ด่วนมาก!! กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบรวม 40 อัตรา 21-27 พค 2558 สมัครงานกรมการบินพลเรือน ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก!! กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบรวม 40 อัตรา 21-27 พค 2558 สมัครงานกรมการบินพลเรือน ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สมัครงานกรมการบินพลเรือน ปี 2558

สมัครงานกรมการบินพลเรือน ปี 2558

ล่าสุด!! กรมการบินพลเรือนเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษและพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานกลาง กรมการบินพลเรือน ซอยงานดูพลี ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานครฯ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจำนวน 100 บาท….

ประกาศกรมการบินพลเรือน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษและพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ

ด้วยกรมการบินพลเรือน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการพิเศษและพนักงานทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ชื่อตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกานตรวจสอบการปฏับัติการบิน จำนวนตำแหน่งว่าง 19 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

2. ชื่อตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 90,000 บาท

3. ชื่อตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการบิน จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 90,000 บาท

4. ชื่อตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน (การสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบิน) จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 163,800 บาท

5. ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน (การสอบสวนอุติเหตุเฮลิคอปเตอร์) จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 163,800 บาท

6. ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบํารุงรักษาอากาศยาน (การสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต ( Gas Turbine) จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 163,800 บาท

7. ชื่อตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบํารุงรักษาอากาศยาน (การสอบสวนอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอรที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine) จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 163,800 บาท

8. ชื่อตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบํารุงรักษาอากาศยาน เครื่องยนต์ (การสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบินที่ติดตั้ง Reciprocating) จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 120,000 บาท

9. ชื่อตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 70,000 บาท

10. ชื่อตำแหน่งนักบิน (เครื่องบิน) จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 90,000 บาท

11. ชื่อตำแหน่งนักบิน (เฮลิคอปเตอร์) จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 90,000 บาท

กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
12. ชื่อตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การบิน จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 42,000 บาท

กลุมงานเทคนิคพิเศษ
13. ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านช่างภาคพื้น จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 12,950 – 59,750

14. ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านความสามารถทางภาษา จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 40,000 บาท

15. ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 35,000 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานกลาง กรมการบินพลเรือน ซอยงานดูพลี ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานครฯ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจำนวน 100 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights