ด่วนมาก!! กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานรวม 68 อัตรา 24 พย-11 ธค 2557 สมัครสอบ กรมศุลกากร 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก!! กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานรวม 68 อัตรา 24 พย-11 ธค 2557 สมัครสอบ กรมศุลกากร 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครสอบ กรมศุลกากร 2558

สมัครสอบ กรมศุลกากร 2558

ล่าสุด!! กรมศุลกากรเปิดบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 68 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมในการสอบ จำนวน 330 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท และ ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายคะ…

ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน อัตราว่าง 31 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ

2. ตำแหน่งเครื่องกล อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือชั้นสาม หรือนายช่างกลเรือชั้นสามชำนาญงาน หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. ตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำ
อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช
2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. ตำแหน่งนายเรือ อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายเรือของเรือเดินในประเทศ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5. ตำแหน่งศุลการักษ์ อัตราว่าง 17 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาพณิชยการ

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราว่าง 11 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

รวมใจำนวนทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง 68 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมในการสอบ จำนวน 330 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท และ ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายคะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

สมัครสอบคลิกที่นี่!!!

Tags: , , ,