ด่วนมาก! กระทรวงสาธารณสุข รับ 240 อัตราตำแหน่งพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ บัดนี้-22 กพ 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก! กระทรวงสาธารณสุข รับ 240 อัตราตำแหน่งพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ บัดนี้-22 กพ 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20/02/2556 กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งอื่นๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 240 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่ บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับกระทรวงสาธารณสุข ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ กระทรวงสาธารณสุข รับ 240 อัตราตำแหน่งพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ บัดนี้-22 กพ 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556

กระทรวงสาธารณสุข รับ 240 อัตราตำแหน่งพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ บัดนี้-22 กพ 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556

กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556

ด่วนมาก! กระทรวงสาธารณสุข รับ 240 อัตราตำแหน่งพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ บัดนี้-22 กพ 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร
กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ(รพ.ยะลา)
จำนวน 2 ตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดคลิก!!

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข รับ 240 อัตราตำแหน่งพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
ตำแหน่ง จพ.รังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน (สสจ.สุพรรณบุรี)
จำนวน 17 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ(รพ.สระบุรี)
จำนวน 2 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข รับ 240 อัตราตำแหน่งพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่ง นักเทคนิคการกแพทย์ปฏิบัติการและพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (รพ.สรรพสิทธิประสงค์)
จำนวน 89 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

ตำแหน่ง พยาบาล วิชาชีพปฏิบัติการ
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติ การ(สสจ.ลำปาง)
จำนวน 37 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ(รพ.พระพุทธบาทสระบุรี)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 19-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข รับ 240 อัตราตำแหน่งพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การ แพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่ง
จ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวน 30 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ(รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17)
จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่ง
จ้าพนักานรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ(สสจ.แพร่)
จำนวน 27 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข รับ 240 อัตราตำแหน่งพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีปฏิบัติการ(สสจ.อุดรธานี)
จำนวน 13 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
จำนวน 6 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข รับ 240 อัตราตำแหน่งพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ(รพ.บึงกาฬ)
จำนวน 3 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฺฏิบัติการ(สสจ.ศรีสะเกษ) กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556
จำนวน 12 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

กระทรวงสาธารณสุข รับ 240 อัตราตำแหน่งพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ บัดนี้-22 กพ 2556 กระทรวงสาธารณสุข สมัครงาน 2556