ด่วนมาก! การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 8 ตำแหน่ง บัดนี้ – 29 มีนาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก! การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 8 ตำแหน่ง บัดนี้ – 29 มีนาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 8 ตำแหน่ง โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สํานักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๖๑๘ ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๓ ๐๕๖๑ ต่อ ๑๑๒๑ ๑๑๗๙ โทรสาร ๐ ๒๖๕๐ ๐๒๑๑ ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๗ ถึง ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ หรือสามารถสมัครได้ทาง อินเทอร์เน็ต (internet) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็ปไซต์ https://ieat.job.thai.com/ หรือทางเว็ปไซต์ กนอ. “หัวข้อรับสมัคร สอบออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)…..

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ ๑๓. /๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันกําลังดําเนินการพัฒนาและขยาย โครงการต่าง ๆ มากมาย และเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างวิธีการบริหารที่ทันสมัย มีสวัสดิการ เงินเดือน และสิทธิ ประโยชน์ เฉกเช่นรัฐวิสาหกิจชั้นนําทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจํานวน ๔ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สํานักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๖๑๘ ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๓ ๐๕๖๑ ต่อ ๑๑๒๑ ๑๑๗๙ โทรสาร ๐ ๒๖๕๐ ๐๒๑๑ ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๗ ถึง ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ หรือสามารถสมัครได้ทาง อินเทอร์เน็ต (internet) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็ปไซต์ https://ieat.job.thai.com/ หรือทางเว็ปไซต์ กนอ. “หัวข้อรับสมัคร สอบออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , ,